Επιστροφή

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 223

Εισαγωγή/Περίληψη

Το παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αναφέρεται στην επισφαλή εργασία, η οποία αποτελεί μια ρευστή εργασιακή κατάσταση για τον εργαζόμενο επειδή πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε κατάσταση ανεργίας, ειδικά το τελευταίο διάστημα όπου η οικονομική κρίση επέτεινε την εργασιακή ανασφάλεια εκτινάσσοντας την ανεργία στα ύψη. Το εν λόγω τεύχος αναφέρεται επίσης στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ειδικότερα στην περίπτωση των προγραμμάτων voucher ως ένα μέσο εξατομίκευσης των πολιτικών απασχόλησης την περίοδο της κρίσης. Ένα άλλο θέμα είναι το μεταναστευτικόπου στην δύσκολη οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία είναι επίσης ένα κεντρικό ζήτημα, καθώς το θέμα της εισροής μεταναστών και η κοινωνική τους ένταξη απασχολεί όχι μόνο δημόσιους κρατικούς φορείς αλλά και τα ίδια τα συνδικάτα που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο για την αποξένωση ειδικά σε μια περίοδο κρίσης όπου αυτά τα φαινόμενα γνωρίζουν μεγάλη έξαρση.  

Περιεχόμενα

Ομάδα Τεύχους

Εκδότης : Γιάννης Παναγόπουλος
Συνατκτική Επιτροπή : Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης : Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης : Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας