Επιστροφή

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 224

Εισαγωγή/Περίληψη

Στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ παρουσιάζονται οι αλλαγές που συντελέσθηκαν στην ασφαλιστική νομοθεσία το 2015, καθώς επίσης και το πρώτο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση που αναφέρεται στην κρίση χρέους και την δημοσιονομική λιτότητα.Στα επόμενα τεύχη θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις από την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ως μια προσπάθεια ευρύτερης διάδοσης των πορισμάτων της στην επιστημονική κοινότητα τους συνδικαλιστικούς φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περιεχόμενα

Ομάδα Τεύχους

Εκδότης : Γιάννης Παναγόπουλος
Συνατκτική Επιτροπή : Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης : Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης : Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας