Επιστροφή

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 227

Εισαγωγή/Περίληψη

Η οικονομική κρίση και η κρίση χρέους στην οποία έχει βυθιστεί η Ελλάδα από το 2009 και μετά σηματοδοτούν την κατάρρευση του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου της περιόδου 1990-2008, το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, βασιζόταν ιδιαίτερα στον εξωτερικό δανεισμό. Παρά ταύτα όμως δεν έχει σχεδιαστεί ακόμα μια αξιόπιστη στρατηγική μετάβασης σε ένα νέο, πιο παραγωγικό και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης Αντιθέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις και την περίοδο της κρίσης συνέχισαν να ακολουθούν τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για τη διαχείριση της οικονομίας. Επομένως συνέχισαν να προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν το παλιό κρατικίστικο και οικογενειοκρατικό μοντέλο εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό όμως τελικά μετέτρεψε την οικονομική κρίση σε κοινωνική κρίση. Στόχος δε της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει αν, και κατά πόσο, η κοινωνική αυτή κρίση μετατράπηκε σε κρίση εμπιστοσύνης. Στο τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με την Οικονομική κρίση και την κρίση χρέους στην Ελλάδα, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

Περιεχόμενα

ΣΕΛ.
Σημείωμα Σύνταξης 1
Εισαγωγή 2
1. Πριν την κρίση: Η περίοδος του νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονισμού 1990-2008 2
    ι. Από τον σύντομο κευνσιανισμό στον εξευρωπαϊσμένο νεοφιλελευθερισμό 2
    ιι. Ο ατελέσφορος εκσυγχρονισμός 3
    ιιι. Ένα πολιτικό σύστημα με ρωγμές, αλλά σταθερό 7
2. Η έλευση της κρίσης 9
3. Από την δυσπιστία απέναντι στην κυρίαρχη αφήγηση στην κρίση εμπιστοσύνης 10
4. Από την οικονομική κρίση στην κατάρρευση του δικομματισμού 16
5. Η αποδυνάμωση των κομματικών ταυτίσεων και οι αντιστάσεις σε αυτή την διαδικασία 18
6. Οικονομική κρίση και πτώση της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς 20
Επίλογος 21
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 22
 

Ομάδα Τεύχους

Εκδότης : Γιάννης Παναγόπουλος
Συνατκτική Επιτροπή : Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης : Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης : Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας