Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα (1) Επιστημονικό Συνεργάτη για το ρόλο του Συντονιστή της ομάδας του Έργου για την ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με έδρα την Αθήνα.

29/03/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη στην ενέργεια: κατάρτιση με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της “nutriart”

17/12/2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

21/08/2015

Πρόσκληση για εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη

21/08/2015

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών - Δράση 5.2

28/07/2015

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

28/07/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών - Δράση 5.2

21/07/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

21/07/2015