Επιστροφή

Ανακοίνωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

13/04/2016
Αγαπητοί υπότροφοι που υπογράφεται το Σημείωμα, Με την επιστολή σας αναδεικνύονται μια σειρά ζητημάτων στα οποία το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα απαντήσει με υπευθυνότητα αποσαφηνίζοντας παράλληλα και κάποιες διαστάσεις του Έργου.
 1. Πρώτα από όλα, όμως, να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν συνομιλιών τόσο με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όσο και με τους υπολοίπους Φορείς Υλοποίησης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ανακοινώσουμε ότι η συνολική αποπληρωμή όλων των υποτροφιών θα έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31.12.2015.
 
 1. Σε κάθε περίπτωση -όπως, άλλωστε, έχει επισημανθεί σε όλες τις ανακοινώσεις μας, την τηλεφωνική μας επικοινωνία και την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία με μεμονωμένους υποτρόφους- αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή και την αγανάκτησή σας για τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην καταβολή των εκπαιδευτικών υποτροφιών, η οποία έφερε σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση τόσο εσάς, όσο και ενδεχομένως τις οικογένειές σας.
  Όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ άσκησε κάθε δυνατή πίεση προς πάσα αρμόδια κατεύθυνση προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός εκταμίευσης των χρηματοδοτικών ροών.   Ταυτόχρονα, αφενός υπήρξε στρατηγική επιλογή του Φορέα μας –που υλοποιήθηκε στο ακέραιο- το σύνολο της μέχρι στιγμής χρηματοδότησης να διατεθεί εξ ολοκλήρου για την καταβολή των εκπαιδευτικών υποτροφιών και μόνο, ενώ αφετέρου η υψηλή ετοιμότητα των διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών μας διασφάλισε την άμεση  καταβολή των υποτροφιών (ελάχιστο χρονικό διάστημα) από την ημερομηνία της πίστωσης της χρηματοδοτικής ροής στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Αυτά τα 2 ζητήματα αποτέλεσαν δεσμεύσεις που τηρήθηκαν απαρέγκλιτα αποδεικνύοντας την κατανόηση και την αλληλεγγύη μας στην πράξη.   Παράλληλα, κάθε φορά που υπήρχε κάτι «χειροπιαστό» για την εκταμίευση χρηματοδοτικής ροής, ενημερώναμε και ενημερώνουμε -υπεύθυνα και αξιόπιστα- με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις.  
 1. Ως προς την ιδιότητα του Συντονιστή Φορέα της Πράξης, αυτή πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει κυρίως διοικητικού τύπου διαστάσεις. Ο κάθε Φορέας Υλοποίησης διατηρεί την αυτονομία και ανεξαρτησία του, έχει διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό, υποβάλλει ξεχωριστά πρακτικά και εκθέσεις υλοποίησης των δικών του υποέργων, και κατ’ επέκταση εισπράττει με διαφορετική συχνότητα τη χρηματοδότηση.
  Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διαχειρίστηκε με επιτυχία το συντονισμό για την ομαλή υλοποίηση του Έργου παρά το ιδιαίτερα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα (11 μηνών) σε σχέση με τις αυξημένες ποσοτικές και ποιοτικές του απαιτήσεις. Αντίστοιχα Έργα για να υλοποιηθούν απαιτούν προετοιμασία και προπαρασκευαστικές διαδικασίες 2 ετών.   Έτσι, λοιπόν, το γεγονός της υλοποίησης του Έργου με τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων (6μηνο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας) και η απομάκρυνση του κινδύνου μη πραγματοποίησης και απένταξής του από το ΕΣΠΑ (όπως πολλά άλλα Έργα) συνιστά μια επιτυχία και του συντονιστή φορέα με προστιθέμενη αξία (και) για τους ωφελούμενους.  
 1. Η Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ» προβλέπει μια από τις υψηλότερες υποτροφίες που έχουν δοθεί σε αντίστοιχα ή ομοειδή προγράμματα ενώ η μορφή της υποτροφίας -και όχι αυτής του επιδόματος- εξαιρεί τους ωφελούμενους από φορολογικές επιβαρύνσεις. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του Προϋπολογισμού κατευθύνεται κυρίως άμεσα (υποτροφίες) αλλά και έμμεσα (εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, σύζευξη, ποιοτικός έλεγχος) στους ωφελούμενους. Η ενεργός εμπλοκή των φορέων υλοποίησης -και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- στον τελικό σχεδιασμό της Πράξης δεν είναι καθόλου άσχετη με αυτόν τον προσανατολισμό και αυτά τα μεγέθη.
 
 1. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ισχυρισμοί ότι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ως Φορέας Υλοποίησης) αντιμετωπίζει τους υποτρόφους σαν «ζητιάνους». Για τον Οργανισμό μας οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ είναι ο πυρήνας του Έργου και της παρέμβασής μας. Είναι η κρίσιμη ομάδα-στόχος που αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και το δέοντα σεβασμό. Αυτή, άλλωστε, είναι και η κουλτούρα του Φορέα μας -ο άνθρωπος στο επίκεντρο- όπως έχει διαμορφωθεί από την πολύχρονη συμμετοχή του στην υλοποίηση προγραμμάτων. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό παρακαλούμε να το καταγγείλετε, αλλιώς είναι τουλάχιστον εσφαλμένο, πάνω στη δικαιολογημένη αντίδρασή σας για την χρονική καθυστέρηση της καταβολής των υποτροφιών, να προβαίνετε σε αβάσιμους ισχυρισμούς.
 
 1. Επειδή στην επιστολή σας παραλληλίζετε την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με μορφή εργασίας, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
 
 • Πράγματι, σε αντίστοιχα προγράμματα έχουν παρατηρηθεί καταχρηστικές συμπεριφορές που υποκρύπτουν εργασιακή σχέση (ως προς τις υποχρεώσεις αλλά όχι στα δικαιώματα) και όχι εκπαιδευτική διεργασία.
 • Πράγματι, προγράμματα ομοειδούς χαρακτήρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία μείωσης του εργατικού κόστους ή περιστολής εργασιακών δικαιωμάτων. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ τα έχει καταγγείλει πολλάκις στο παρελθόν.
 • Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της συμμετοχής του Φορέα μας, δηλαδή η διαμόρφωση ενός νέου, υγιούς και αποτελεσματικού πλαισίου απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που θα θωρακίζει τους ωφελούμενους από λογικές ή πρακτικές υποκατάστασης της υφιστάμενης εργασίας από φθηνότερη, υποαμειβόμενη και χωρίς δικαιώματα απασχόληση.
 • Για αυτό και ο Φορέας μας ανέλαβε αφενός την εκπόνηση του Οδηγού Εφαρμογής του Έργου που εισάγει ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, και αφετέρου το σχεδιασμό της μεθοδολογίας και των εργαλείων της Εποπτείας και του Ποιοτικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι κεκαλυμμένη εργασία αλλά και ότι το περιεχόμενό της θα είναι απολύτως συμβατό με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΕΠ περιγράμματα κ.λπ.
 • Ο Οδηγός Εφαρμογής, η επικοινωνία με τον επιστημονικό συνεργάτη και η διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου προσφέρουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας σε όποιον υπότροφο απευθύνονταν στους Φορείς Υλοποίησης καταγγέλλοντας τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές από τον εργοδότη τους.
 • Επίσης, με δεδομένο ότι οι ωφελούμενοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασής μας, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εκπόνησε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με γνώμονα –όχι μόνο τη συμμετοχή στην Πράξη- αλλά την ενδυνάμωση της προσπάθειας των υποτρόφων να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας.
Αφού, λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε ορισμένες πτυχές του Έργου και του ρόλου του συντονιστή φορέα και αναφορικά με τα ερωτήματά σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:
 1. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει, ήδη σε σχετική του ανακοίνωση, εγγυηθεί την καταβολή του συνολικού ποσού της εκπαιδευτικής υποτροφίας μέχρι τις 31.12.2015 για τους ωφελούμενους που πραγματοποίησαν την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με φορέα υλοποίησης το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Οι υπότροφοι των άλλων Φορέων Υλοποίησης (σας εξηγήσαμε στην παράγραφο 2 το γιατί) καλό είναι να απευθυνθούν αντίστοιχα στους φορείς τους για να λάβουν την ίδια απάντηση-δέσμευση. Σαφής κατεύθυνση όλων των Φορέων Υλοποίησης, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι να καταβληθούν όλα τα χρήματα της εκπαιδευτικής υποτροφίας μέχρι 31.12.2015.
 2. Η καθυστέρηση της καταβολής της εκπαιδευτικής υποτροφίας σχετίζεται με μια σειρά διαχειριστικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που συναρτώνται με πολλούς παράγοντες. Οι υπότροφοι αν θέλουν ακριβείς απαντήσεις πρέπει να απευθυνθούν στα συναρμόδια, για τη χρηματοδότηση της Πράξης, Υπουργεία. Στο Συμφωνητικό, άλλωστε, αναφέρεται ρητά η προϋπόθεση της χρηματοδοτικής ροής από το Υπουργείο.
 3. Στο ποσό της υποτροφίας επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου (3,6%) επί αμφοτέρων (και στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και στους υποτρόφους) ενώ πιθανώς και ανάλογα με την Τράπεζα μπορεί να προκύψει και κάποια τραπεζική προμήθεια λόγω π.χ. συναλλαγής μεταξύ 2 διαφορετικών Τραπεζών (άλλη τράπεζα το ΙΝΕ και άλλη τράπεζα ο ωφελούμενος).
 4. Όπως συνάγεται εμφανώς από τα παραπάνω, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ενημερώνει έγκαιρα και άμεσα τους υποτρόφους για όλες τις εξελίξεις του Έργου.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι «καλώς καμωμένα». Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της συγκεκριμένης παρέμβασης, και οι δικές σας επισημάνσεις είναι -όχι απλά χρήσιμες- απαραίτητες.
Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, αλλά και την όλη συνεργασία μας που πιστεύουμε ότι ενίσχυσε ουσιαστικά την προσπάθειά σας για ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας ή την ενδυνάμωση της θέσης σας σε αυτή.      
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)


Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.