Επιστροφή

Ανακοίνωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ενέργεια της κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της «NUTRIART»

13/04/2016
To Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως φορέας στον οποίον εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για την Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση-ΕΤΠ (EGF/2014/001 EL/NUTRIART) και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ «Κατάρτιση», με αφορμή την ενημέρωσή μας για την εκδήλωση καταχρηστικών πρακτικών προσέλκυσης, ενημερώνει τους ωφελούμενους για τα ακόλουθα:
  • Την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς και την έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των επικείμενων προγραμμάτων κατάρτισης, φέρουν το Ινστιτούτο Εργασίας και η Αρχή Διαχείρισης του Έργου.
  • Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν με ελεύθερη βούληση πάροχο κατάρτισης, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης καθώς και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.
Συστήνουμε στους ωφελούμενους της Ενέργειας να επιλέξουν (στο καθορισμένο χρονικό διάστημα από 05 έως 16 Ιανουαρίου 2016) παρόχο κατάρτισης με βάση ποιοτικά και ουσιαστικά κριτήρια που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και να μην επηρεάζονται από τυχόν παραπλανητικές και σε αρκετές περιπτώσεις καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσής τους, βασιζόμενες αποκλειστικά σε παροχές μη σχετιζόμενες με το Έργο και την φιλοσοφία του. Σε κάθε περίπτωση -όπως, άλλωστε, έχει επισημανθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το Ινστιτούτο Εργασίας καθιστά σαφές πως σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την λειτουργία του.
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)


Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.