Επιστροφή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

13/04/2016
Print   Τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 υλοποίησε με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία σημαντικά έργα. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της δράσης του φορέα στον ψηφιακό κόσμο καθώς και η παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης, οι όροι και οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν ραγδαία και κυρίως προς το δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους. Απαιτείται από το Συνδικαλιστικό Κίνημα, να χρησιμοποιήσει όλα εκείνα τα σύγχρονα, αποτελεσματικά και νόμιμα μέσα, ώστε να ενημερώνει, να ενισχύει και να υποστηρίζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της, ώστε να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο πολίτη. Η σκοπιμότητα λοιπόν είναι να καλύψει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, την ανάγκη του για μια ισχυρή ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο ώστε να εκμεταλλευθεί πλήρως το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ενημέρωση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη, επικοινωνία και συντονισμό των Εργατικών κέντρων και των Ομοσπονδιών μελών της. Τα οφέλη επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους πολίτες των συνδικάτων δύναμης της ΓΣΕΕ. Είναι ξεκάθαρο πως και οι δύο ομάδες ωφελούνται από την δημιουργία την ψηφιακής πύλης.  Τα στελέχη του ΙΝΕ μπορούν πιο εύκολα να αναρτήσουν οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία ή ενημέρωση που να αφορά την άλλη ομάδα, της οποίας η ενημέρωση πλέον έχει άμεσο χαρακτήρα, αφού θα της δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται μέσω μηχανισμών αυτόματης αποστολής για οτιδήποτε καινούργιο που θα αναρτιέται. Η δεύτερη ομάδα εκτός των προαναφερθέντων, θα έχει πλέον ένα γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλές μέσο πληροφόρησης. Μπορείτε να βρείτε εδώ το φυλλάδιο της δράσης. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμεσα ωφελούμενος από την λειτουργία του υποσυστήματος, είναι ο εργαζόμενος αλλά και κάθε ενεργός πολίτης, ο οποίος λόγω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος θα συμμετέχει ισότιμα έχοντας πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες και τις γενικότερες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Πιο συγκεκριμένα, ο άνεργος πολίτης θα μπορεί να προβάλλεται στην αγορά εργασίας ώστε να βοηθηθεί στην επαγγελματική του αποκατάσταση χωρίς να περιορίζεται από κοινωνικούς, γεωγραφικούς ή άλλους παράγοντες. Έτσι ο χρήστης χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω από το να καταχωρήσει το βιογραφικό του και κάποια στοιχεία επικοινωνίας θα του δίνεται η δυνατότητα εύρεσης θέσης και επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Επιπροσθέτως, μέσω των νέων υπηρεσιών, δίνονται εργαλεία σε κάθε ενεργό πολίτη ώστε να συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις, έρευνες και να θέτει την γνώμη του σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Επίσης, εξασφαλίζουν την συμμετοχή του εργαζόμενου σε συζητήσεις, είτε αυτές συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο είτε όχι. Μπορείτε να βρείτε εδώ το φυλλάδιο της δράσης.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING) Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικό στην Κοινωνία της Πληροφορίας, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο από πλευράς δραστηριοτήτων και γνώσης, όσο και από πλευράς των μεθόδων, των μέσων και των τεχνολογιών παράδοσης της γνώσης. Η παροχή ηλεκτρονικής μάθησης πραγματοποιείται με την χρήση ανοιχτής πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική δικτύωση. Οι βασικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με την λειτουργία του υποσυστήματος είναι:
  • Να βοηθήσει σε μια προοδευτική προσαρμογή των ωφελημένων της ΓΣΕΕ στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Να υποστηρίξει την ηλεκτρονική μάθηση μέσω μιας σειράς νέων τεχνολογιών ώστε να καλυφθούν οι διαφορετικές τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των ωφελούμενων.
  • Να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες σε μια πιο προσιτή και πιο κατανοητή μορφή ώστε να ληφθεί το μέγιστο εκπαιδευτικό όφελος με την μεγαλύτερη απόδοση.
  • Να επιτρέψει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να εμπλακεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης καλύπτοντας και τα ΑμΕΑ. Γενικότερα, οι δράσεις αυτές θα μπορούν να ωφελούν πληθυσμιακές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στα αστικά κέντρα (ΑμΕΑ, κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών π.χ.) καθώς η κοινωνική ηλεκτρονική μάθηση είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους μέσω Διαδικτύου.
Μπορείτε να βρείτε εδώ το φυλλάδιο της δράσης.
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)


Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.