Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress, «Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα - Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία» (www.inek.org.cy/GPG)

13/04/2016
Το πρόγραμμα έχει στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσα από τη συνεργασία οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος επικεντρώ-νεται στο Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων, ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να επιτύχει την αξιολόγηση των επαγγελμάτων με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και ο καθορισμός της αμοιβής των επαγγελμάτων, με τρόπο απαλλαγμένο από διάφορα στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέ-ονται με το φύλο. Στο συγκεκριμένο δελτίο περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες αναφορικά με παράλληλες δραστηριότητες που υλοποιούνται αυτή την περίοδο καθώς και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, όπως είναι η «Μελέτη για τους παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα αμοιβών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο» και η «Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία». 1o_NewsletterGPGgr 2NewsletterGPG_gr     
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)


Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.