Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη στο πρόγραμμα πρώην εργαζόμενων του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων

23/03/2016

Ανακοίνωση έναρξης επιδοτούμενου προγράμματος υποστήριξης νέων ανέργων

18/03/2016

Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση - Ετήσια Έκθεση 2016 ΙΝΕ ΓΣΕΕ

17/03/2016

Ανακοίνωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ενέργεια της κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της «NUTRIART»

22/12/2015

Ανακοίνωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

16/12/2015

Δράσεις Δημοσιότητας για το Έργο: «Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση»

23/11/2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress, «Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα - Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία» (www.inek.org.cy/GPG)

23/11/2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

19/11/2015